"източните

"източните ромейски императори с българска кръв забравят родовия си корен и служат предимно на интересите на Византия"
Ами да, те са били космополити, идеологията на т.н. Византия е била на световна империя - нещо като Европейски съюз в миналото. Императорът е забравял частните интереси на произхода си. Ех, ако империята е могла да намери по-ясна формулировка на тази си същност.... и най-вече адекватна икономическа политика. Нямаше да се стигне до османската инвазия.

Отговори