Текето Демир

Текето Демир баба се намира в Историко-археологическия резерват Сборяново между селата Малък Поровец и Свещари на Исперихска община.Село Севар е на около 20-25 км от там в Кубратска община и няма нищо общо с Демир баба, освен факта, че в Севар живеят алиани, които почитат въпросния.От там нататък се отказвам да коментирам и ще напиша като един , писал преди мен-аз знам повече неща за мястото, и за разлика от автора на дългата писанка-верни.Това ми стига.

Отговори