Българите не

Българите не познават собствената си история, а искаме да познават алианите.

Отговори