Вие, които

Вие, които казвате, че знаете верните "неща" за текето и алианите защо не ги споделите?! Иначе звучи, като с нищо необосновано самохвалство.
Поздравявам автора и му желая успех! Нека да се множат новите и задълбочени проучвания на древната българска история. Потребно е в това време на тъжно безродие да знаем за делата на достойните си предци.

С уважение: Данаилова

Отговори