знам той се

знам той се намира до свещари новото име е сборяново може и през малък поровец да се влезе и през свещари прав ли съм

Отговори