ЗА

ЗА АМЕРИКА
Сравнете пирамидата в Чичен Ица която има календарно-астрономически функции и българския календар. Стъпалата до горната площадка от четирите страни на пирамидата са 91, колкото и дните в четирите сезона на българския календар.Като се включи и още едно стъпало към входа за храма на върха на пирамидата стават точно 365.Не забравяйте че високите хора с рижи коси са правели впечатление и това е отразено навсякъде където те са били.Помислете за народните приказки за горната и долната земя.Явно не сме произлезли от маймуните но малко от народите са възприели и запазили това което им е дадено.

Отговори