Академик

Академик Владимир Георгиев направи една епохално откритие в сравнителното езикознание с дешифрираането на етруския език /както той само го нарича/.За съжаление днес никъде по света /освен в Русия/ не се споменава неговото име в нучни публикации за етруските.Европейските учени винаги са омаловажавали и пренебрегвали българските научни открития. Самите ние също често забравяме големите си умове и имена в науката.
Анна Георгиева

Отговори