Никъде в това

Никъде в това слово не се споменава за древногърци или елини. Да приемем ли ,че такива просто не съществуват??!! И тогава нищо няма да заплашва "нашата" велика тракийска история! Засрамете се!

Отговори