Възходът на

Възходът на Римската империя продължил___________ века.Под натисна на варварите започнал нейният__________.През 476г.германскете племена завладели____________.Изтдчната част на Римсната империя _____________.Тя е известна с името___________(днес______________).Жителите и СЕ НАРЕЧАЛИ_______________,коешо означавало _____________.Върху територията на империята през 6в. се заселили___________,а през 7в.-___________.

Отговори