Пишете на

Пишете на български! Не си затормозявайте мозъците с латинската азбука. С нея не можете да предадете истинноста на вашата мисъл.....

Отговори