Голословни

Голословни твърдения на необективни хора. Науката може да докаже всякакви неща, постави ли си подходяща (за тезата си) цел и използва ли подходящи (за целта) инструменти.
Ние, аз лично, моите приятели и роднини, милионите различни българи от Плевен, София, Карнобат и Златица, Западните покрайнини и Банат, Лозенградско и Белоградчишко, сме толкова далеч от онези хора, наричани българи преди хиляда, петстотин или хиляда и петстотин години. Историческите податки са толкова оскъдни, така се тълкуват и привличат частично и едностранчиво за доказване на преднамерени тези, че внушават само самонасмешка и дори комплекси.
Ние сме ние тук и сега. Лошото е, че не действаме както трябва. Иначе сме в Европа, били сме и ще бъдем. Само не сме усвоили единството на време, място и действие. Преди, по времето на противопоставянето и студената война, бяхме повече европейци и повече българи. Сега сме жертви на себе си, на своите "багатури" и на чужди противоборстващи интереси.
И не знаем какво искаме.

Отговори