От векове

От векове имперска Русия е мачкала (и продължава да мачка) своят родител - българина. Този българин, който е в темела на неговата държавност, независимо какъв е той: волжски, казански, киевски или заддунавски. Този руснак, който щеше да пише на кой знае какъв език и да се моли на кой знае какъв бог, ако не бяха българите.

Отговори