Навремето

Навремето Серафим Северняк откри в Казан гроба на починалия през 60-те години последен член на рода Дуло, починал бездетен. Какви ли още тайни има там, край Волга?

Отговори