Тази статия

Тази статия е....страхотна, разбира се може да се пише много за Волжка България, но според мен с това което е написано може да придобиеш една реална представа за българския народ живял той по Волга и т.н.
Човешката история е низ от събития в който няма точна математическа закономерност, били сме велики, да спор няма, но сега нещата вече са съвсем различни....може би в търсене на отговор на въпроса: Защо е паднал Казан под ударите на Московска Рус ?
...."Друга причина за падането на Казан, според Г. Ахмеров, е била непрекъснатите конфликти на хановете за власт, които били унаследени от Златната Орда и които в края на краищата погубили държавата. Както отбелязва Нурутдинов "ако Москва била единна държава, в която господствало самодържавието на московските князе, то в България имало два равни по силата си, съперничещи си феодални лагера...,война между които разцепвала единството на България".....
си давам равносметка , че именно това ни липсва Единство.....и на Народното събрание с големи букви е изписано...Съединението прави силата....но като , че ли....си остават само букви от едно изречение ......без смисъл...

Отговори