Ако не се

Ако не се сплотим, американско-западноевропейският план за унищожението на българите ще успее.Прочее, вижте около себе си, заслушайте се в това, що се дърдори, погледнете липсата на перспектива, злоумишленото преиначаване,откровените лъжи,тикането към одивачаване на нацията,нейното оглупяване - все неофициално-официална политика на държавата.Може Иван Александър да е безкрайно виновен,но е бил един, а сега са много и не могат да се извиняват с недоглеждане,неопитност и др.По-скоро иде реч за национално предателство.Да градим?С какво след кърджалийския двадесетгодишен грабеж и с кого,след като не можеш да убедиш някого за съзидание и от най-дребен порядък?

Отговори