Българите са

Българите са странен народ. Тръгнали по незнайни причини от гнездото на арийските народи - долините около Памир и Хиндокуш, те донасят в дивата част на Европа - земите между Карпатите и Волга ред, закон, държавност и култура. Учудващото е, че двата големи клона на Кубратова Велика българия - Дунавска /Аспарухова/ и Волжка /Котрагова/ България тръгват по коренно различни пътища. Първите приемат християнството и се славянизират, вторите приемат исляма и се тюркизират. Ха иди и търси произхода на българите!
Изглежда можем да сравним народа на българите с кръвна група 0 - раздават се на всички, без да получават от никого. Защото явно има и народи като тюрките и славяните, които са като кръвна група АВ - от всякъде вземат, но нищо не дават.

Отговори