Ако обичащите

Ако обичащите историята и България искат на прочетат нещо ново,най-искрено им препоръчвам документално-историческия роман "Кан Тервел - кошмарът на халифата", издание на "Фабер" - В. Търново. Книгата се разпространява само от автора, като заявките за доставка чрез куриерска фирма се подават на адрес solon@mail.bg
Цитат от предговора:
Романът запълва една празнота в нашите представи за титаничния подвиг на кан Тервел, който му отредил място в европейската история. Всичко подсказва, че е извършена огромна предварителна работа с документални и археологически паметници. Авторът е предприел своеобразен научен поход при проучване на епохата, спецификите в културата на славяни, българи, византийци, араби. Безспорно авторът притежава тънък усет и огромни познания за дипломацията, военното изкуство и политическата система на всички участници в описвания конфликт. Използвал е всички възможни и достъпни източници – арабски, византийски, западни, български.
Достоверността на документално-историческия роман се подсилва и от прецизното навлизане в множество детайли от бита, нравите, религиозните вярвания на българите. Личният свят на героите е част от историята и така тя оживява.
Бележките и поясненията в края на текста предоставят не само информация, но и живо познане на непредубедения читател.

Приятно четене!

Доцент д-р Иван К. Лазаров
Ръководител катедра и преподавател по Средновековна българска история във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий".

Отговори