невероятна е и

невероятна е и книгата на Емил Димитров "Кан Тервел" . струва по-малко от месечен абонамент за интернет :)

Отговори