Относно спора

Относно спора "кан" или "хан" - моля радетелите на втория изказ на титлата на старите български владетели да посочат поне един източник от средновековието, в който България е била наречена "ханство"! Няма и не може да има!

Отговори