- на България

- на България тепърва и предстои да се запознае с крумовите закони повлияни от исляма - рязане на крайници и израстъци и забрана за алкохола
- не се ловете за полуграмотния божидар димитров чието възприятие за латинските писмени знаци е на калугерско ниво - българските владетели от първото ни царство са ханове, транскрибцията от английските текстове khan се произнася хан, такъв е и аспарух и крум и атила и тимур и ченгиз / така се изписва и казахстан на латиница kszakhstan - 1500 години тюркските езици общуват с европейските - не се водете по акъля на новоизпечени манияци скарани с лингвистиката

Отговори