Действително,

Действително, днешна Европа дължи много на Тервел, но и на Карл Мартел.
Аз съм обективен човек, и смятам че, всеки народ, колкото и малък да е, има своят дял в световната история.
Тервел, произхожда от рода "Дуло". Както знаем от този род произхожда и Кубрат, който на младини изучавал Библията в Константинопол. По тази причина, наследниците на рода Дуло били полухристияни. Защо казвам полухристияни, а не християни? Защото е известно, че християнството се приема масово по нашите земи, по-късно. Иначе, като цяло българите били езичници. Наследниците на рода Дуло също изпълнявали жреческа функция.
Интересно е, обаче, защо Тервел предпочел да срази арабите, а не византийците, при положение, че византийците били отколешни противници на България. Надали, това се дължи само на "договора за взаимопомощ"
Единствената причина според мен, е това, че Бог в своята милост е провидял на българският престол да стъпят хора, запознати с разликата между християнството и исляма и да спасят България, Балканите и Европа.
Малко, или много, Тервел е имал отношение към християнството за да избере да срази арабите. Самият Паисий пише, че "Тривелия покръстил българите".
Истината е, че християнството, отдавна е било донесено по нашите земи, поради близостта ни с изтока, откъде то произхожда.
Още апостол Павел, дошъл до нашите земи, а апостол Андрей, вече навлязал в Тракия и Скития. Един църковен историк пише, че тракийското племе "беси", което живеело в Родопите, се променило коренно, след покръстването им. Вече нямало жертвоприношения на хора, убийства, кражби, пияни пирове /известно е, че траките обичали да воюват, обичали златото, татуирали се, купували жените си, пиели и употребявали опиум/. Те били силно езически народ.
Но, като цяло, първите християни са били по-малко и разпръснати навсякъде. Едва по времето на император Константин I и наследниците му, християнството било наложено повсеместно.
Това християнство, обаче било смесено с много езически традиции и загубило от чистотата си.
Колкото до Иван Александър, той направил непоправими грешки, които коствали живота на българите за 5 века в бъдеще. Първо, той разделил страната ни на 3 части, а отделно имало десетки малки княжества и деспотства, които воювали помежду си; второ той подкрепил гоненията срещу християните, които не били към официалната църква, а били наследници на първите християни, които като видели заблудите в официалната църква, се отцепили от нея. Като ги измъчвал и изгонил от България, той изгонил едни добри хора, добросъвестни земеделци и занаятчии, които отнесли знанията си на запад /междудругото, същото се случило и по времето на Петър I и Борил. Тогава България била изпаднала в немилост пред Източно-римската империя /Византия/ и Латинската империя/.Накрая той, отказал да прати помощ срещу османците на византийският пълководец Йоан Кантакузин.
Като прибавим и това, че по същото това време има документирани езически приношения около вековни дървета, за какво да говорим!?
Точно тогава /1352 г./ османските турци стъпили на Балканите. Нека, се учим от историята си и да не повтаряме грешките си.
Относно това дали "кан" или "хан" е правилната форма за произнасяне титлата на българските владетели, ще кажа само, че в древните текстове е изписано: "Кан сюбиги". Варяжката /славянската/ транслитерация на титлата е "Хан ювиги".
Самата титла "кан", на български значи "кръв". Тоест владетелският род е идентифициран като "кръвна линия".

Отговори