Само да си

Само да си представим, че историята се е стекла така, че да ги няма тия 5 веча на присъствие. Как според вас би изглеждала България тогава?
Вероятно Австро-Унгарската империя щеше да е завзела Видин ( с подкрепата на Кръстоносците) Вероятно щеше да има Чирпанска околия която щеше да е отделна държава, а Македония щеше да е Гръцка, Добруджа да е Румънска а България щеше да е региона на Търново ( от Ловеч до Варна)
Разпокъсването на държавата ни е било започнало и по падането ни под Османско владичество може би е изиграло роля на повторно окрупняване на териториите, под закрилата на гплямата империя сме се запазили.Никой неможе да каже какво е можело да бъде, но началото на разпада на България е факт.

Отговори