"известно е, че

"известно е, че траките обичали да воюват, обичали златото, татуирали се, купували жените си, пиели и употребявали опиум" И откъде за бога ти е известно?
"Защото е известно, че християнството се приема масово по нашите земи, по-късно. Иначе, като цяло българите били езичници." И това откъде ти е известно? Ако не са православни християни по смисъла на Гръцката патриаршия (или както там се е нари4ала тогава, т.е. са езичници. И са имали езически обичаи отпреди приемането на християнството? И какво точно означава това? По форумите се скъсват да обясняват как сме приели християнството направо от Апостол Павел, малко след смъртта на Исус, първите християни се наричат ариани(арийство, арийска раса), което по това време трябва да е било въпрос на етническа принадлежност. Преди "християнството' какви сме били? Тангристи, зороастрийци, манихейци? Тук малко не съм сигурна.И това не са политеистични религии. Източното православие и католицизма са повлияни от промените, внесени от Никейския събор през 4 век, скрити евангелия, обожествяване на Исус, който бил предаден от евреите и тн, и им се вменява родовият грях, после са преследвани из цяла Европа. Ако говорим за "права вяра" и Христово учение, то тя е нашата. Документираните езически отношения около дървета и другите приказки от Шехеразада няма да ги коментирам. Думата "славяни" трябваше и за децата да е ясно вече - откъде идва това - "склавени" на гръцки значи "роб" и не е етноним.
"Византия" никога не е съществувала. Ако по някакъв начин бяхте успели да кажете това на съвременник на тази епоха, той много би се шашнал на съществуването на "византийци". Има Империа Романа. Единна, няма западна, Южна или Северна. Една е била и една си е останала до падането си под турско робство през средата на 15 век със завземането на Константинопол. Византия е започнала да "съществува" през 16 век в главата на един немски "историк", по кралска заповед, и по-късно цялата средновековна история е била променена, винаги за да обслужва геостратегическите интереси на момента.
"И никъде не е упоменато, че въщност дължим на този "враг" факта, че съществуваме като нация и държава,религия, култура - всичко..." Всъщност е точно обратното. Нищо не им дължим, всичкото това тези пирати са го взели от нас.

Отговори