Повече у

Повече у хоремага. Че где другаде. Ти не знайш Каракълвача имперски господарин, тръгнал си за Гета Гетов да разпитваш. Ала народот помни, да знайш. Индоевропеаните до едно време успешно са запретували на своите да ползуват знаците на цивилизованите в кавички неевропеани без кавички. Наближава обаче празникът на буквите, мистерия на български гласове, Орфей с качулката фригийска, опасна работа. Цивилните войни на готите = гети са били пръснати под разни знамена, разправят. Поне отвъд и отсам Дунава белий, дето не извира от земята на галите = франки, нито от океана море. За Скандзата вагина на народите да не говорим... От там и кръв надолу не тече.

Отговори