Статията е

Статията е интересна и заслужава внимателно разглеждане. Липсва и` обаче последователност. Също така има съществени грешки в хронологията на различните цивилизации на Лемурия, Атлантида и Великия световен потоп.
Най-съществен недостатък, според мен е твърдението, че траките не били българи:
"Траките са древни, но не са българи. А македонците вече не са българи."
Авторът не е наясно, че българите са траки, които в миналото са мигрирали в Азия преди последните два потопа от преди 7200 и преди 3600 години, когато цяла Европа е била потопена под вода, с изключение на планините Стара планина, Родопи, Рила, Карпати. След спадане на водите и издигане отново на сушата, което става постепенно в продължение на 2000 години, наследниците на тези племена се връщат на Балканите под името българи. Траките са имали писменост от преди няколко хиляди години, която е близка до кирилицата.
Българите са тракийски племена, които са намерили спасение в планините Памир от потопа.
Славяните също са тракийски племена, които са се спасили от потопа в Карпатите, но са наследници на животновъди, загубили културата и писмеността си.
Пенчо Бойчев

Отговори