Трябва да се

Трябва да се пише на кирилица-трябва да се пише и грамотно.Тук има пишещи братя,които незнаят българската граматика.

Отговори