Много хубава и

Много хубава и многозначителна статия. Съгласна съм с почти всичко. Но искам да обърна внимание, че само с историческите си корени не можем да се гордеем, ако в държавата ни няма елементарен ред. Например чистота и подреденост. И не са необходими чак толкова много средства, само организираност и контрол.

Отговори