Американците

Американците са много неграмотни относно Историяна на Балканите. Просто са писали глупости!

Отговори