муспи Има нещо

муспи
Има нещо дето не се наблюдава по другите народи, - българите гледат на всяка власт като на абсолютно зло. Те не дискутират с нея, само я отхвърлят, презират, осмиват. Такава нагласа на съзнанието се наблюдава само в християнските отшелници, отхвърлили света като неистински, в народа това си му е вложено предварително, независимо от моралната му чистота. От тук и особената умраза на евреите към българите през вековете, - ние сме това което обезсмисля тяхното световно господство. За идеите няма значение дали се изповядват от сто милиона или от един, - количествените измерения са от този свят, а евреите ни завиждат за онзи. Завижда ни тяхният дявол, а те си го приписват като свое, за да му служат и получават поущтрителни.

Отговори