Миналото го

Миналото го разнищихме велики сме били, нека сега и в бъдеще докажем че оставаме и ще бъдем велики! Как, нека всеки от нас да помисли с какво може да допренесе за това!

Отговори