Съдържание

 • Глава I. Дълбока или доисторическа древност
 • Историята на българите започва в древността
 • Българите са траки
 • Българите след потопа в Черно море
 • Кои сме ние българите
 • Дако-мизийците – важна част от древните българи на Балканите
 • Древните загадъчни народи – Етруски и Пеласги
 • Глава II. Древност и името Българи

 • Общо за българите и името “българи”
 • Орфей от Родопите
 • Корените на българите
 • Как се е формирала българската народност
 • Най-ранните преселения на българите на Балканите
 • Европа започва от България
 • Българското преселение от Памир в Европа
 • Българите започват да завладяват своята си земя
 • Глава III. Българите в средновековието

 • Един народ с две религии
 • Готи и Гети – германци или траки
 • Триъгълникът Руснаци – Турци – Българи
 • Кан Тервел – спасителят на Византия и ЕВРОПА
 • Българите в Средновековието – по нещо от пропуснатото
 • Глава IV. Трагедията на българите

 • Адмирал Балтоглу
 • Съдбата на Казанското ханство
 • История обвита в лъжи
 • Покаяние
 • Глава V. Възраждането на българите

 • Турското робство и борбите за свобода
 • Националното възраждане и освобождението на Дунавска България
 • Третото българско царство
 • Република и социализъм
 • Към демокрация и хуманен капитализъм
 • Ние сме българи, а не татари
 • Глава VI. Изненади в историята

 • Зората на народите и българите
 • Тракийското писмо декодирано и първо в света
 • Българите в американския "Речник на раси и народи"
 • Гробът на Омуртаг – гробницата на Демир баба
 • Проблясъци от древното минало
 • Славяните са Гети (Траки)
 • Бележки от нашата история

 • Послеслов
 • Приложения